saitsdc10028magazinМисия

Основната цел на мениджърския екип на кооперацията е създаване на устойчиво  развитие на ТПК „Нов свят” чрез оптимизиране на технологичните процеси, въвеждане на интегрирани системи за управление и планиране, създаване на здравословен микроклимат и безопасни условия на работна среда.

ТПК „Нов свят” е  сертифицирана по международните  Стандарти  ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 , носител е на Международна Златна Звезда за качество – Париж 2005.

Създадените с марката на „Нов свят” колекции участват в редица национални и международни конкурси, в един от които – ИНТЕРМОДА печели два пъти първа и втора награди.Тази традиция се продължава с международни участия на изложения в Лондон, Париж, Милано, Франкфурт и Москва.