Основната цел на мениджърския екип на кооперацията е създаване на устойчиво  развитие на ТПК „Нов свят” чрез оптимизиране на технологичните процеси, въвеждане на интегрирани системи за управление и планиране, създаване на здравословен микроклимат и безопасни условия на работна среда.

Водейки се от  разбирането за приемственост, организацията е разписала Меморандум за взаимодействие и дълготрайно сътрудничество с Факултета по изкуствата при ЮЗУ „Неофит Рилски”  – катедра “Моден дизайн”.

ТПК „Нов свят” е  сертифицирана по международните  Стандарти

ISO 9001:2008 и ISO 45001:2018,

носител е на Международна Златна Звезда за качество – Париж 2005.

Ежегодно организацията подготвя и презентира колекции с марката  Нов свят , които участват в национални конкурси и форуми. Тази традиция  продължава и с международни участия на изложения в Лондон, Париж, Милано, Рига, Франкфурт и Москва.