sgradaТПК  „НОВ  СВЯТ”  е основана през 1945 година като единственото предприятие в Благоевград и региона за задоволяване потребностите на населението от шивашки услуги и стоки за бита.

За повече от 70 години кооперацията е създала и управлява  значителен материално-технически комплекс,  надхвърлящ 2600м²  разгърната площ.

Технологичното  оборудване е от най-висок клас. Разполагаме с напълно автоматизирани  шевни машини JUKY, автомати BEISLER, DURKOP и JUKY, линия и техника за разкрояване KURIS, гладачна техника и съоръжения VEIT, CAD-система за създаване и размножаване на кройки и т.н.

Високото ниво на обезпеченост ни позволява да поддържаме гъвкава производствена структура и добра рентабилност на основната дейност – годишно ТПК „Нов свят” произвежда над 80 хиляди броя изделия.

За последните две десетилетия  кооперацията се специализира   в производството на дамски облекла при непрекъснато разширяване асортимента на продуктите и  материалите за тях. Основните продуктови групи са дамски манта, палта, сака, рокли, поли, панталони. Кооперацията поддържа спортно-елегантният стил  на своите изделия, които са предназначени предимно за деловите дами. Изделията, носещи марката  Нов свят  са подходящи за много широка възрастова група.

kolekcii2След 2001 година кооперацията ни е инвестирала над 1 млн лв в изграждането на инфраструктурни проекти,  свързани с:

> разширяване на дейността,

> разработване на нови модели ,

> технологична модернизация на процесите,

> осигуряване на трайна трудова заетост,

> осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

> обучения и повишаване професионалната квалификация на персонала.

 

Като признание за увеличеният пазарен дял и високото качество на произвежданата продукция  ни беше присъден почетен знак „Златна дъга” на Националния Съюз на ТПК

Името Нов свят е синоним на традиции, качество и просперитет.

Членство

Сдружение Браншова организация за текстил, облекло и кожи (БОТОК),

Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП),

Клъстер „Интер Мода Трейдинг”,

Членува в Националния Съюз на ТПК (НС на ТПК), а чрез него и в структурите на Европейските кооперативни организации.

Партньори

Oui  Gruppe GmbH & Co. KG
I.N.A. Trading Ltd
Руен Машинари
Isko Sanko Textil
Mirolio Lana AD

Diogen LTD
Лацовски  ООД
Ватекс  ЕООД
Нитекс-50  АД
Коутс България  ЕООД
Amann Bulgaria EOOD
БОМИ  Борисов ООД
Искра ООД
ВАТАН Комуникации ЕООД
Оптимум ООД